Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Viac miest v materských školách


V Bratislave chýbajú stovky miest vo verejných materských školách, len v Petržalke bolo v tomto roku viac ako 600 detí neprijatých. Môže mesto pomôcť túto situáciu riešiť?
Som presvedčený, že áno. Mesto sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka, lebo materské školy sú v kompetencii mestských častí. Mesto má vo vlastníctve budovy, preto musí spolu s mestskými časťami hľadať riešenie, ako rozšíriť počet miest v materských školách. Inak ponúka rodičom neprijatých detí, aby jeden z nich zostal s dieťaťom doma alebo aby ho dali do súkromnej škôlky, čo si väčšina z nich nemôže dovoliť.
Dobrým príkladom je príbeh zdevastovanej budovy bývalej škôlky na Vyšehradskej ulici v Petržalke. V júli 2014 požiadal starosta Petržalky Vladimír Bajan mesto o zverenie tohto objektu do správy mestskej časti so zámerom vybudovať tam škôlku. Už v septembri 2014 som predložil ako primátor návrh na zverenie do mestského zastupiteľstva a poslanci ho schválili. Od štátu dostala mestská časť dotáciu 400.000 Eur, zobrala si úver 2 mil. Eur a k 1.9.2018 otvorila sedemtriednu zrekonštruovanú materskú školu pre viac ako 160 detí. Nebola to jediná aktivita mestskej časti, za uplynulé štyri roky otvorila tri dvojtriedne a jednu štvortriednu materskú školu v nevyužitých priestoroch základných škôl. Za tento aktívny prístup ju treba pochváliť.
Stále to však nestačí. Štatistika hovorí, že hoci k septembru 2018 boli prijaté všetky deti rok pred nástupom do školy, stále zostalo neprijatých 616 detí, z toho 106 dvojročných detí. Tie mestská časť môže podľa zákona zobrať, ale v prvom rade má prijímať deti vo veku 3-6 rokov. Materská škola je verejná služba, ktorá umožní rozvoj malých škôlkárov, ale umožní aj matkám návrat do práce, keď to potrebujú. Ak len v Petržalke chýba zhruba 600 miest, sú to zhruba štyri škôlky veľkosti tej na Vyšehradskej, ktoré treba pre deti zabezpečiť.
A tu vidím úlohu mesta, aby hľadalo riešenie. Existuje napr. objekt zdevastovanej materskej školy na Znievskej ulici. Nie, nejde o ten objekt Znievskej 2 a 4, ktorý hral úlohu v župnej volebnej kampani, kde boli azbestové steny, objekt patril kraju a pozemky pod ním mestu. Ide o budovu a areál na Znievskej 26, ktorý mesto Bratislava ponúklo v roku 2017 do verejnej obchodnej súťaže na prenájom za účelom prevádzky kancelárií, služieb, súkromných škôl a školských zariadení. Po roku mesto vyhodnotilo súťaž ako neúspešnú, lebo sa do nej nikto neprihlásil. To je dobre, pretože zostáva možnosť rokovať s mestskou časťou o tom, či sa nedá postupovať tak ako na Vyšehradskej. Ale zrejme až po voľbách, pretože to na strane mesta potrebuje lepšieho partnera ako je súčasný primátor Nesrovnal.
Mesto môže pomôcť nielen poskytnutím budov. Môže pomôcť pri vysporiadaní pozemkov pod materskými školami, ktoré bez toho nemôžu žiadať o európske fondy na svoje rozšírenie a rekonštrukciu. Bude musieť riešiť aj to, že do novej škôlky sa veľmi ťažko zháňajú učitelia, kuchárky, či upratovačky. To chce aktívne rokovanie so štátom, lebo na podobný problém naráža pripravované opatrenie štátu o obedoch pre žiakov zadarmo.
Novozvoleného primátora aj mestských poslancov čaká veľa práce, aby pomohli zlepšiť ponuku verejných služieb pre svojich obyvateľov. Ak budem úspešný ako kandidát na poslanca mesta, ja sa k tej práci hlásim.