Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Kraj musí hľadať cesty na podporu ekonomického rozvoja


Podľa štatistiky je Bratislavský kraj piatym najbohatším regiónom v Európe z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, lebo dosahuje až 170 % priemeru Európskej únie. Regióny, ktoré majú viac ako 90 % priemeru, sa považujú za rozvinuté a nemajú rovnaký nárok na čerpanie fondov Európskej únie ako menej rozvinuté regióny. Je pravda, že v našom kraji je najvyššia priemerná mzda zo všetkých krajov Slovenska, ale to, že sme podľa štatistiky bohatší región ako Viedeň, to ľudia necítia. Necítia to ani samosprávy, ktoré nemajú dosť zdrojov na riešenie rozvojových problémov kraja. Ak nám nepomôže únia, musíme si pomôcť sami. Mám štyri návrhy:

 

  1. Aj keď kraj nemá priame kompetencie pri podpore ekonomiky – a ekonomika je to, čo nás živí a čo prináša daňové príjmy štátu a samosprávam – kraj musí hľadať cesty na podporu ekonomického rozvoja. To znamená aktívne komunikovať s podnikateľskými subjektmi v kraji a riešiť otázky územného rozmeru podnikania a dostatku pracovných síl v kraji. A to aj spoluprácou pri profilácii stredných škôl, za ktoré zodpovedá kraj, a rozvojom duálneho vzdelávania.
  2. V Bratislavskom kraji je až 60 % vedecko-výskumnej základne Slovenska. Preto treba využiť inovatívny potenciál kraja na rozvoj synergií medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi. Aby sme neboli len montážnou dielňou, ale ponúkli aj pridanú hodnotu založenú na vede a výskume.
  3. V Bratislavskom kraji nemáme len priemysel a inovatívne odbory, ale pre kraj je dôležité aj poľnohospodárstvo. Treba nájsť cesty ako podporiť poľnohospodársku prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov vo vidieckych obciach, vrátane zvýšenia produkcie zeleniny a podpory pre ovocinárstvo. Treba podporiť aj tradičné trhoviská, ako je napr. trhovisko na Miletičovej, ale aj nové formy, ako je Fresh market na Trnavskej ceste.
  4. Kraj musí riešiť štatisticky nadhodnotený ukazovateľ HDP na hlavu, ktorý nezodpovedá reálnemu ekonomickému výkonu kraja, lebo nás to znevýhodňuje oproti ostatným regiónom. Kým sa to nevyrieši, kraj musí presadzovať osobitné finančné zdroje zo strany štátu a štátnych fondov pre obce a mestá Bratislavského kraja, ktoré nemôžu čerpať eurofondy v takom rozsahu ako v iných krajoch.

Ekonomický rozvoj je dôležitou súčasťou regionálneho rozvoja. Z tohto pohľadu má Bratislavský kraj veľký potenciál. Ak ho dokážeme využiť, pomôže to zlepšiť kvalitu života v kraji.