Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Župa sa musí postarať o ľudí v núdzi


Kraj musí riešiť aj sociálne problémy ľudí a pomáhať slabší

Aj keď sa o Bratislavskom kraji hovorí, že je najbohatším krajom, platí to iba v štatistike. Aj tu žijú ľudia, ktorí nemajú dosť peňazí, aby si napríklad zaobstarali vlastné bývanie, aj tu žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, či už zo zdravotných, finančných či iných dôvodov. Som človek, ktorý verí tomu, že činnosť samosprávy musí mať aj sociálny rozmer, zameraný na podporu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Väčší podiel nájomného bývania   

Jednou zo základných potrieb ľudí je bývanie. Som presvedčený, že Bratislavský kraj potrebuje väčší podiel nájomného bývania. Ako ponuku pre mladých ľudí, ale aj pre tých, ktorí si nemôžu bývanie zabezpečiť sami. Som rád, že v roku 2014 sa nám podarilo dať do užívania jeden nájomný bytový dom v Petržalke. Na toto musíme nadviazať aj na kraji. Preto navrhujem pripraviť Program pre rozvoj nájomného bývania v kraji a v spolupráci s mestami a obcami, ale aj ďalšími partnermi ho začať uskutočňovať.

Sociálne služby pre občanov

Druhou veľkou témou sú sociálne služby. Ako pomoc pre zdravotne postihnutých, ako pomoc pre sociálne odkázaných, ako pomoc pre ďalšie sociálne skupiny, vrátane bezdomovcov. Pomoc ľuďom v núdzi nie je len vecou kraja, lebo ju poskytuje v prvom rade rodina, ktorá sa dokáže postarať o svojho blízkeho, najlepšie v jeho domácom prostredí. Ale príde čas, kedy pomáha opatrovateľská služba, ktorú poskytujú mestá a obce, aj súkromníci či charita, vrátane zariadení pre seniorov. A pre ťažšie sociálne odkázaných je tu kraj, ten musí pomáhať a musí sa postarať o každého svojho občana. A musí aj koordinovať poskytovanie sociálnych služieb v celom kraji.

Program aktívneho starnutia v kraji

Treťou veľkou témou je starostlivosť o našich rodičov a starých rodičov, o našich seniorov. Je to pomoc a podpora tomu, aby jeseň svojho života prežívali aktívne a v dobrom zdraví. Preto navrhujem pripraviť Program aktívneho starnutia v kraji. Budú to konkrétne kroky zamerané na zohľadnenie potrieb seniorov vo verejnej doprave, rozvoji kultúrnych a športových aktivít pre seniorov, rozvoja denných centier pre seniorov, zamestnanosti seniorov, podpore prevencie a dobrého zdravia a ďalšie opatrenia.

Samospráva je tu pre občana

Sociálny rozmer politiky je niečo, kde som sa nikdy nepodriaďoval akémusi duchu doby, ale bol, je a bude pre mňa vždy prirodzený. Považujem za spravodlivé a správne, aby sa spoločnosť, štát či samospráva snažili pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do stavu núdze a potrebujú pomoc a podporu. Drží to spoločnosť pokope a v neposlednom rade zabraňuje nárastu extrémizmu. Tak to chcem robiť aj na úrovni kraja. Aby ľudia vedeli, že samospráva je tu pre nich. Je tu pre Vás.