Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Kraj musí zabezpečiť kvalitné a dostupné zdravotnícke služby


Zdravie máme iba jedno a v mnohom záleží na nás, ako sa oň dokážeme starať. Keď potrebujeme pomoc lekára, očakávame, že v kraji bude fungovať dostupný, moderný a dobre fungujúci systém zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona je to kraj, ktorý tvorí podmienky na rozvoj zdravotníctva. V Bratislavskom kraji máme štátne zdravotnícke zariadenia, ktoré plnia funkciu pre obyvateľov kraja, ale aj pre obyvateľov celého Slovenska. A máme zdravotnícke zariadenia kraja, ktoré kraj ešte za Ľuba Romana prenajal do súkromných rúk, okrem polikliniky v Karlovej Vsi.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Mojim cieľom je zabezpečiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb v kraji. To si vyžaduje optimalizáciu siete zdravotníckych zariadení a stanovenie minimálnej dostupnosti zdravotníckych služieb. Keď rozprávam so starostami a primátormi, vždy hovoríme aj o zdravotných strediskách, ktoré sú v obecných budovách a ktoré obce podporujú, aby zvýšili dostupnosť ambulantných zdravotníckych služieb pre občanov. K tomu treba pridať polikliniky, nemocnice a špecializované zariadenia, ktoré majú byť dostupné pre ľudí.

Kvalita zdravotnej starostlivosti

Určite chcem preveriť ako fungujú nájomné zmluvy na zdravotnícke zariadenia, uzavreté v minulosti. Chcem prispieť k tomu, poliklinika v Karlovej Vsi bola vzorovou poliklinikou a príkladom pre ostatné polikliniky v kraji. Chcem riešiť dostupnosť pohotovostnej služby, osobitne v Malackách, ale aj ďalších častiach kraja, aby ľudia nemuseli cestovať ďaleko, keď potrebujú pomoc. V otázke kvality lekárskej starostlivosti chcem stáť na strane pacienta, občana, ktorý má nárok na čo najlepšie služby. Budem riešiť sťažnosti občanov, rovnako ako aj jasné pravidlá, ktoré sa týkajú poplatkov. Nemôže to byť tak, že v Malackách sa platí, v Bratislave sa za tú istú službu neplatí, tu treba urobiť jasné pravidlá v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

Prevencia a zdravý životný štýl

O svoje zdravie sa musíme starať v prvom rade sami. Budem podporovať rozličné aktivity a programy na podporu zdravia a prevenciu ochorení. Budem podporovať zvýšenie pohybových aktivít občanov, zmenu stravovacích návykov a rozvoj zdravého spôsobu života, a to už od stredoškolskej mládeže. Ale keď nás zdravie nebude poslúchať, musí kraj zabezpečiť kvalitné a dostupné zdravotnícke služby pre svojich občanov. O to sa budem usilovať.