Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Navrhujem riešiť problémy s dopravou v kraji zisťovaním dát od mobilných operátorov


Na to, aby sme vedeli riešiť problémy dopravy v našom kraji, potrebujeme poznať údaje o dopravných potrebách ľudí. Žiaľ, dopravné prieskumy sa dlhý čas na úrovni mesta ani kraja nerobili. Sú známe iba údaje zo sčítania dopravy, ktoré robí ministerstvo dopravy. Z nich vyplýva, že cez prístavný most prejde denne takmer 100 000 vozidiel, cez Pezinok 25 000 vozidiel denne. V období, keď som bol primátorom, sme presadili za európske peniaze projekt Územný generel dopravy, v ktorom sa robil veľký dopravný prieskum na vzorke 19 000 domácností a ich dopravných potrieb.

Údaje od mobilných operátorov ukážu reálne dopravné potreby ľudí

Ale to stále je len vzorka. Môj návrh je zistiť skutočné dopravné potreby ľudí a využiť na to údaje, ktoré dnes majú k dispozícii mobilní operátori. Väčšina ľudí už dnes má mobilný telefón a operátori majú údaje o pohybe SIM kariet. Tieto údaje by mohli poskytnúť Bratislavskému kraju v anonymizovanej podobe. Každý telefón by bol označený poradovým číslom a nedalo by sa zistiť, komu patrí. Lebo tu nejde o pohyb konkrétneho človeka, ale o počty tých, ktorí denne cestujú povedzme z Dunajskej Lužnej do Bratislavy. Z týchto údajov sa dá analýzou zistiť, koľkí išli autom, autobusom alebo vlakom. A to sa dá zistiť pre každú dvojicu obcí, odkiaľ a kam ľudia cestujú a akým spôsobom. Keď som sa rozprával s predstaviteľkou jedného operátora, potvrdila mi, že takéto dáta majú, ale na ich poskytnutie bude treba upraviť legislatívu a v nej zabezpečiť ochranu anonymity každého majiteľa telefónu.

Cez dáta treba zlepšiť verejnú dopravu z hľadiska kapacity a nadväznosti spojov

Keď bude kraj mať údaje, tak ich využije v dvoch oblastiach. Na zlepšenie ponuky verejnej dopravy z hľadiska kapacity, aj z hľadiska nadväznosti. Dnes dopravcovia majú nastavené grafikony železničnej, prímestskej autobusovej aj mestskej hromadnej dopravy skôr historicky a každý rok ich o niečo upravujú, ale robia to skôr odhadom, lebo nepoznajú skutočné potreby. Keď kraj bude vedieť, že niekde pravidelne cestuje menší počet ľudí, na ich obsluhu postačí menší autobus, ak niekde cestuje viac, treba väčší autobus. Aj s rezervou, že v prípade dobrej ponuky ľudia presadnú z osobného auta do verejnej dopravy. To isté sa týka nadväznosti. Tam, kde prieskum ukáže silné dopravné potreby, tam by mal existovať priamy spoj, aby sa ľudia dostali do cieľa svojej cesty čo najskôr. Podobné projekty prieskumu potrieb a na základe toho organizácie dopravy robili v Prahe aj v Berlíne, tak si zoberieme skúsenosti aj od nich.

Cez dáta treba regulovať výstavbu

Druhá oblasť využitia je regulácia výstavby a plánovanie dopravnej infraštruktúry. Pri posudzovaní návrhu novej výstavby sa dnes robí takzvané dopravno-kapacitné posúdenie, to znamená, akú záťaž v počte áut a v počte cestujúcich nové bývanie alebo nová administratívna budova prinesú. Ale robí sa to len na základe lokálneho zisťovania v okolí novej stavby, nie posúdením v širšom meradle na reálnom dopravnom modeli. Malo by platiť, že ak kapacita verejnej dopravy a cestnej siete nestačí, tak nie je možné povoliť novú výstavbu, aby nám v kraji nevznikali ďalšie zápchy. Alebo opačne, ak chce investor využiť územie na výstavbu, najprv musia byť vyriešené jeho dopravné nároky a nie naopak. Varovným príkladom je Čierna voda a ten by sa nemal opakovať.

V mojom volebnom programe nájdete takýto návrh na skúmanie reálnych dopravných potrieb ľudí s využitím dát mobilných operátorov. Predkladám ho preto, aby sme moderným spôsobom riešili najväčší problém nášho kraja, ktorým je doprava. Nie riešeniami od zeleného stola. Ale riešeniami, ktoré sa opierajú o reálne potreby ľudí a ktoré im naozaj pomôžu.