Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Nie všetci kandidáti sa správajú transparentne


Volebná kampaň k voľbách do VÚC ešte len začala pred pár dňami a už dnes môžeme povedať, že nie všetci kandidáti sa správajú transparentne, čo vzbudzuje pochybnosti a nastoľuje otázky ohľadom financovania ich predvolebnej kampane. Transparentnosť je pre niekoho len fráza, pre mňa je transparentnosť hodnota. Som presvedčený, že človek vo verejnej funkcii sa má správať eticky a čisto. A má sa správať aj transparentne, to znamená zverejňovať všetky dôležité informácie, aby bola možná kontrola jeho činnosti zo strany verejnosti.

Tak som sa správal vo funkcii primátora a snažil som sa pozdvihnúť aj mesto na vyššiu úroveň v transparentnosti. Počas môjho volebného obdobia sa Bratislava dostala na 4. miesto v rebríčku transparentnosti slovenských miest, ktorý zostavuje Transparency International Slovensko.

Transparentnosť sa, samozrejme, týka aj financovania volebnej kampane. Pre najbližšie voľby do vyšších územných celkov (VÚC) platí nový zákon o volebnej kampani, vrátane nových pravidiel financovania. Volebná kampaň sa podľa zákona začína uverejnením vyhlásenia volieb v Zbierke zákonov, pre tieto voľby sa začala 28. júna tohto roku. Každý nezávislý kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať na financovanie volebnej kampane zriadený transparentný účet, kde každý môže vidieť jeho príjmy a výdavky. Maximálna výška nákladov na jedného kandidáta je 250 000 eur. Do celkovej sumy sa počítajú aj tie náklady, ktoré vynaložil kandidát na svoju propagáciu 180 dní pred začiatkom volebnej kampane, kedy kandidát robí tzv. oboznamovaciu kampaň. Ak tieto náklady nefinancoval z transparentného účtu, musí v záverečnej správe uviesť číslo účtu, z ktorého ich financoval a prehľad o výdavkoch, ktoré na propagáciu vynaložil.

Ja mám založený transparentný účet z roku 2014. Svoju kandidatúru som ohlásil 24.3.2017. Odvtedy vediem všetky svoje príjmy a výdavky v zmysle zákona na tomto transparentnom účte. Vo svojich príjmoch nepočítam s príjmami od politických strán, ani od právnických osôb. Znepokojuje ma, že niektorí kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nemajú zriadený transparentný účet.

Nemá ho zriadený pán Rudolf Kusý, ktorý ohlásil svoju kandidatúru dňa 28.2.2017 a robí silnú oboznamovaciu kampaň. Po celom kraji má bilbordy, citylighty, vydal volebné noviny, schránkoval svoje propagačné materiály v Novom Meste aj ďalších mestských častiach. Od 1.7. má opäť bilbordy, čo už je v rámci volebnej kampane. Ako je možné, že nerešpektuje zákon a nemá ešte zriadený transparentný účet? Ako môže byť predsedom samosprávneho kraja človek, ktorý nerešpektuje zákon? Na svoje stránke sľúbil, že bude presadzovať transparentnosť, konkrétne sľúbil, že na začiatku oficiálnej kampane predstaví finančný plán svojej kampane. Kampaň už 13 dní beží, ale zatiaľ nepredstavil nič, ani si nesplnil zákonnú povinnosť zriadiť si transparentný účet. Ale ak naozaj chce byť transparentný, mal by už teraz povedať, koľko ho stála kampaň od ohlásenia kandidatúry až do začiatku kampane 28.6. U mňa to každý vidí na transparentnom účte, u neho nevidíme nič.

To sa týka aj kandidáta Juraja Drobu. Ak mu bude robiť kampaň politická strana SaS, tak nemusí mať transparentný účet. Ale SaS zverejnila údaje na transparentnom účte SaS až 28. júna 2017. Pán Juraj Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže zrejme si vedie kampaň sám. Ak si bude kampaň robiť sám, tak podľa zákona už mal mať zriadený transparentný účet. A na tento účet mu môže SaS, alebo aj ďalšie strany koalície prispieť. Ale vtedy sa na neho z hľadiska financovania vzťahujú rovnaké pravidlá ako na nezávislého kandidáta.

Ak zákon hovorí, že na každého kandidáta sa vzťahujú rovnaké pravidlá, tak potom na každého. Ak sa hlásia kandidáti k transparentnosti, tak nemôžu robiť kroky, ktoré znamenajú opak.