Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Prečo kandidujem za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja?


Bratislava, 24. marca 2017 – Asi sa zhodneme v tom, že dnešná doba, a najmä politika, akoby si žiadala len nové tváre, podľa možnosti agresívne a hlučné, ktoré vedia prekričať ostatných.

Ja nie som novou tvárou, poznáte ma a viete, že hlučný a agresívny nikdy nebudem. Ale ponúkam svoje skúsenosti: osem rokov som bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, osem rokov som sa pri riadení mesta Bratislavy a mestskej časti Petržalka snažil zlepšovať život ľudí. Mnohé sme v meste naštartovali: historicky najväčšie investície do dopravy – až 300 mil. eur z európskych fondov, pričom obyvatelia Bratislavy ich môžu vidieť v podobe nových električiek a trolejbusov, či nového Starého mosta, zaviedli sme vysokú mieru transparentnosti – Bratislava sa stala 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku, znižovali sme obrovské dlhy mesta – až o 40 mil. eur za štyri roky.

Na toto chcem nadviazať na úrovni kraja. Som presvedčený, že náš kraj potrebuje zmenu, pretože súčasný predseda Pavol Frešo po ôsmich rokoch už vyčerpal svoje možnosti pri jeho riadení. Viem, čo treba v kraji zlepšiť, preto beriem veľmi vážne prípravu volebného programu. Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi a nie jeden na úkor druhého. K tomu pripravím návrh na zriadenie tzv. Veľkej Bratislavy ako metropolitného regiónu. Chcem riešiť problémy integrovanej dopravy, aby mala lepšie nadväznosti spojov a bola skutočnou alternatívou k individuálnej doprave. Chcem riešiť stav cestnej siete, vrátane ciest II. a III. triedy v Bratislave, ktoré patria mestu, ale v každom inom kraji patria do správy kraja. Chcem sa venovať kvalitnej ponuke stredných škôl, vrátane stredných odborných škôl poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu. Chcem navrhnúť program rozvoja nájomného bývania a priniesť aktívny prístup kraja k riešeniu problémov zdravotne postihnutých, ako aj sociálne odkázaných seniorov. Chcem posilniť územné plánovanie v kraji, aby sa už neopakovali prípady rozvoja bývania v satelitoch okolo Bratislavy bez náležitého vybavenia. Pripravil som tézy volebného programu, kde možno nájsť omnoho viac. K tvorbe svojho volebného programu prizývam starostov, starostky a primátorov, prizývam občianske združenia a neziskové organizácie, odborníkov, prizývam každého, kto chce prispieť k tomu, ako sa bude kraj vyvíjať najbližších päť rokov.

Rozhodol som sa kandidovať aj preto, lebo mám vážnu obavu z rastu hrubosti a vulgárnosti v našej politike. Mnohí politici akoby zabudli na človeka a jeho problémy a snažia sa iba získavať marketingové body. Chcem sa postaviť proti tomuto trendu, pretože pre mňa je politika v prvom rade služba ľuďom. A ľudskú slušnosť, ale aj serióznosť vo výkone verejnej funkcie považujem za úplne prirodzené, tým som sa vo svojom politickom živote aj riadil. Preto chcem, aby Bratislavský kraj bol miestom, kde serióznosť a slušnosť nie je slabosťou, ale je to poctivá cesta k vyššej kvalite života. Kvalite života pre každého obyvateľa kraja. Preto sa uchádzam o dôveru a podporu každého, kto to s krajom myslí úprimne a dobre.

Už 12 rokov nie som členom žiadnej politickej strany, aj keď svojím presvedčením som sociálny demokrat. Dokážem počúvať a hľadať najlepšie riešenia v demokratickej diskusii, v ktorej rešpektujem aj tých, ktorí majú iný názor. Vychádzam z toho, že politika musí mať sociálny rozmer, musí slúžiť na zlepšenie života veľkých skupín ľudí, nielen pár jednotlivcov. Preto sú pre mňa dôležité hodnoty slobody, rovnosti, solidarity a sociálnej spravodlivosti. Rešpektujem úlohu politických strán v politickom živote, vrátane nášho kraja, ale nechcem byť závislý od žiadnej z nich. Preto budem kandidovať ako nezávislý kandidát. A zbierať podpisy na svoju kandidatúru od obyvateľov kraja, čo bude dobrá príležitosť na stretnutia a rozhovory s nimi. Lebo oni boli tým najhlavnejším motívom, pre ktorý som sa rozhodol kandidovať.