Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?


Bratislava, 31. augusta 2017 – Bratislavská župa nutne potrebuje zmenu na poste predsedu. Súčasný župan Pavol Frešo nielen že už dávno vyčerpal svoj potenciál, ale za osem rokov v úrade toho viac nasľuboval, ako spravil. Malý odpočet činnosti, resp. nečinnosti súčasného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavla Freša: 

 1. Obchvat Pezinka – sľubuje ho už 8 rokov a dodnes nie je ani naprojektovaný. Peniaze, ktoré boli na neho alokované v IROPe, sa z veľkej časti rozpustili na iné priority. Pezinok je tretí najzaťaženejší úsek automobilmi po Prístavnom moste a Moste Lafranconi.
 2. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami – sľubuje ju už 8 rokov, dodnes sa nezačalo stavať a ľudia v Rohožníku neveria, že sa začne na budúci rok. Po tejto ceste chodia tisíce kamiónov z Cementárne Rohožník.
 3. Sľuboval zavedenie atraktívnej integrovanej dopravy, ktoré nie je dodnes zvládnuté, lebo chýba nadväznosť spojov a odstránenie súbehu autobusov a vlakov. Pavol Frešo musel vymeniť dvoch riaditeľov Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorých sám navrhol, aj preto idú zmeny tak pomaly.
 4. Sľúbené opravy ciest II. a III. triedy, ktoré župa sľúbi obciam, sa v danom roku neuskutočnia a nikto sa ani neozve, že prečo.
 5. 8 rokov sľubuje využitie 9 hektárového župného pozemku v Petržalke, určeného na šport a rekreáciu, ale dodnes na ňom nič nestojí.
 6. 8 rokov sľubuje opravu synagógy v Senci, ale doteraz sa nič nezačalo opravovať.
 7. Roky sľubovaná oprava divadla Aréna, na ktorú dala vláda peniaze, sa tohto roku neuskutoční, kvôli zbabranému verejnému obstarávaniu zo strany župy.
 8. Sľuboval, že sa bude venovať župe, ale namiesto toho sa venoval funkcii predsedu politickej strany SDKÚ – DS, ktorú doviedol ku krachu.

Typické je to, že keď sa rozhodol uchádzať o svoj tretí mandát, tak prišiel s konceptom dopravy zadarmo. Ako úradujúci župan mal začať svoju kampaň výpočtom úspechov, ktoré dosiahol za 8 rokov. Ale zdá sa, že nemá veľmi čo povedať, tak iba balamutí ľudí.

V čom spočíva zmena, ktorú chcem presadiť ja?

Dokončil som prácu na volebnom programe, ktorý je jedinečný v tom, že okrem cieľov, ktoré sú spoločné pre celý kraj, navrhuje ciele, ktoré sa týkajú iba Bratislavy a jednotlivých okresov kraja.

5 najdôležitejších cieľov na najbližších 5 rokov:

 1. Zvýšiť počet cestujúcich v integrovanej doprave, ktorá bude lepšie slúžiť dopravným potrebám ľudí, aby nemuseli stáť v zápchach na vjazde do mesta, zlepšiť nadväznosť spojov. Poskytnúť ľuďom mobilnú aplikáciu na nájdenie časovo najkratšej cesty do zvoleného cieľa so zohľadnením reálnych dát o doprave.
 2. Usmerňovať rozvoj obcí v okolí Bratislavy zmenou územného plánu BSK, ktorý na istý počet obyvateľov predpíše minimálnu občiansku vybavenosť (škôlky, zdravotná starostlivosť, lekáreň, kultúrne a športové zariadenia) a maximálnu pešiu vzdialenosť k nej podľa európskych noriem.
 3. Pripraviť Program aktívneho starnutia v kraji, ktorý bude zohľadňovať potreby seniorov, rozvíjať kvalitné sociálne služby a pripraviť program budovania nájomných bytov, najmä pre mladých a sociálne odkázaných. Riešiť zdravotnú pohotovosť nielen v Bratislave, ale aj v Malackách a v Senci.
 4. Poskytnúť mladej generácii kvalitné odborné vzdelanie na stredných školách v kraji so šancou uplatniť sa na trhu práce. K tomu systematicky zlepšovať podmienky škôl, opravovať ich budovy, ako aj ich školské dvory, aby mohli byť využité na rekreačné aktivity v popoludňajších hodinách a cez víkend pre žiakov a verejnosť.
 5. Presadzovať osobitné finančné zdroje zo strany štátu a štátnych fondov pre obce a mestá Bratislavského kraja, ktoré nemôžu čerpať eurofondy v takom rozsahu ako v iných krajoch, najmä na budovanie škôl a školských zariadení vzhľadom na nárast počtu obyvateľov kraja a budovanie kanalizácie.   

Spoločné ciele pre Bratislavu

 1. Riešiť starostlivosť o cesty v Bratislave spoločnou dohodou BSK a Bratislavy
 2. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na 4 pruhy s územnou rezervou pre kolektory

Spoločné ciele pre Malacky

 1. Obchvat Malaciek riešiť využitím existujúcej diaľnice a novou križovatkou (Malacky – vybudovanie križovatky D2 Studienka)
 2. Postaviť cestu medzi Rohožníkom a Malackami a riešiť dopady počas výstavby

Spoločné ciele pre Pezinok

 1. Riešenie grobského obchvatu – trasovanie, územné rozhodnutie a financovanie ako základ budúceho obchvatu Pezinka
 2. Podpora vinohradníctva a zachovania vinohradov + rozvoj vinárskej školy v Modre

Spoločné ciele pre Senec

 1. Podpora vybudovaniu rozšírenia Starej seneckej cesty na 4 pruhy

      2. Zvýšenie kapacity vlakov zo smeru Dunajská Streda, napr. rozšírením o druhú koľaj