Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Výzva ministrovi zdravotníctva ohľadom Nemocnice Malacky


Ako kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) som v rámci pripomienkového konania k novele zákona o zdravotnej starostlivosti poslal ministrovi zdravotníctva SR Tomášovi Druckerovi pripomienku, v ktorej ho žiadam, aby do pevnej siete nemocníc s urgentným príjmom typu 1 zaradil aj Nemocnicu v Malackách.

 

Svoju pripomienku odôvodňujem nasledovne:

 

1) V novele ministerstvo navrhuje, aby v Bratislavskom kraji bol urgentný príjem typu 1 vybudovaný v dvoch nemocniciach: Univerzitná nemocnica Bratislava v Ružinove a nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej v Petržalke. Vzhľadom na to, že Bratislavský kraj je vylúčený z čerpania fondov, na vybudovanie prispeje štátny rozpočet.

 

2) Samo ministerstvo v novele uvádza, že urgentný príjem typu 1 je určený skôr pre regionálne nemocnice, s menšou spádovou oblasťou. Pôjde o samostatnú ambulanciu s lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom. Bude fungovať 24 hodín 7 dní v týždni. Tento typ má mať 34 nemocníc a ja navrhujem ako 35-tu nemocnicu v Malackách.

 

3) Malacky sú najväčší okres Bratislavského kraja. Vzdialenosť z Malaciek do Ružinova je 46 km, do Petržalky 44 km, pričom polovicu tvoria komunikácie v meste Bratislava, čo predlžuje časovú dostupnosť. Z najvzdialenejších častí okresu Malacky je to až 70 km, čo už je dojazd viac ako hodinu a pri havárii na D2 ešte viac.

 

4) Nemocnica v Malackách má vybudovaný moderný urgentný príjem. Podľa v súčasnosti dostupných informácií nemá problém splniť požiadavky kladené na urgentné príjmy typu 1, s tým, že aj ona by potrebovala pomoc zo štátneho rozpočtu. Ak nebude zaradená do pevnej siete podľa návrhu zákona, bude môcť prevádzkovať urgentný príjem tak ako doteraz, ale bez paušálnej platby. Ale to bude znamenať tvorbu vysokej straty, takže nemocnica si to dlhodobo nebude môcť dovoliť.

 

5) Pritom príklady nemocníc ako nemocnica v Malackách vo vzťahu k navrhovaným nemocniciam v Bratislave v novele zákona existujú: je to ako nemocnica v Brezne vo vzťahu k FN Banskej Bystrici, nemocnica v Považskej Bystrici vo vzťahu FN Trenčín, alebo Nemocnica v Piešťanoch vo vzťahu k FN Trnava.

 

6) Nemocnica Malacky nemá žiadne dlhy.