Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Životopis

Milan Ftáčnik

Vzdelanie

1989 – udelený titul docent
1987 – udelený titul CSc. v oblasti matematicko-fyzikálnych vied
1980 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky Matematicko-fyzikálnej fakulty (MFF) Univerzity Komenského v Bratislave
1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr MFF UK

Zamestnanie

2014 – Katedra aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, oddelenie počítačovej grafiky a spracovania obrazu
2010 – 2014 – primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2006 – 2010 – starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka
2004 – 2006 – vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava (po zlúčení KPGSO a Ústavu informatiky)
2003 – 2004 – vedúci Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu FMFI UK
1998 – 2002 – minister školstva SR
1990 – 1998 – poslanec NR SR
1989 – docent na Katedre teoretickej kybernetiky, od roku 1990 na Katedre umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu a po jej zlúčení na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK
1986 – 1989 – odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK
1982 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK
1981 – 1982 – základná vojenská služba
1980 – 1981 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

Publikácie

  • Ftáčnik M., Borovský P. a Samuelčík M.: Low cost high quality 3D virtual city models, CORP conference, Vienna 2004
  • Spoluautor vysokoškolskej učebnice Umelá inteligencia, Alfa Bratislava 1992
  • Ftáčnik M: Složnostnaja charakteristika nekotorych bulevych modelej izobraženij, Acta Mathematica Universitas Comenianae, XLVII-XLIX – 1986, 251-263
  • Ftáčnik M. a Klein J.: Nonlinear lower bound on synchronous combinational complexity of binary addition, Computers and Artificial Intelligence 5 (1986), No. 1, 67-78
  • Ftáčnik M.: The computational complexity of one algorithm recognizing monotone matrices, Computers and Artificial Intelligence 4 (1985), No. 5, 437-444
  • Ftáčnik M. a Hromkovič J. : Nonlinear lower bound for real-time branching programs, Computers and Artificial Intelligence 4 (1985), No. 3, 353-359

Milan Ftáčnik počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako výkonný koordinátor projektu Culture 2000 Virtual Heart of Central Europe. V súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti, člena Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a tiež poradcu ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Milan Ftáčnik hovorí plynule anglicky a rusky. Pasívne ovláda nemecký a poľský jazyk. V roku 1980 získal Cenu ministra školstva SSR. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí oblasť spracovania obrazovej informácie, vizuálnej bezpečnosti, reforma verejnej správy, vzdelávacia politika a informatizácia spoločnosti. Narodil sa 30. októbra 1956, je ženatý a je otcom troch detí.

Moje úspechy si môžete prezrieť na tejto stránke: Moje výsledky.